In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft Aannemingsmaatschappij VOBI bv binnen de combinatie Van Gelder/VOBI de volgende onderdelen ge-engineerd en uitgevoerd:

-Het viaduct “de Bergschenbrug”;
-Een tijdelijke bypass van een provinciale weg door middel van een stalen brug;
-Een ecoduiker bestaande uit stalen damwanden, betonnen deksloven en prefab liggers;
-Een geluidsscherm.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen stedelijk gebied, met minimale verkeershinder/stremming als uitgangspunt. De werkzaamheden van de verschillende disciplines zijn zo gepland en uitgevoerd zodat de provinciale weg N209 uiteindelijk slechts enkele dagen gestremd is geweest.

Het contract omvatte ondermeer:
– engineeren en uitvoeren van 2 tijdelijke stalen hulpbruggen van respectievelijk 33m1 en 132m1;
– engineeren en gefaseerd bouwen van het nieuwe viaduct de Bergschenbrug met een totale lengte van 150m1;
– engineeren en gefaseerd bouwen van een eco-passage onder de N209;
– heiwerk van prefab betonnen platen;
– het trillingsvrij- en hoogfrequent aanbrengen van stalen damwandplanken;
– engineeren en aanbrengen van voorgespannen prefab brugliggers;
– engineeren, fabriceren en plaatsen stalen leuningwerken;
– aanbrengen van metselwerken;
– plaatsen natuursteen (grotendeels hergebruikt van oude viaduct);
– uitvoeren van diverse monitoringswerkzaamheden van o.a. een hogedruk gasleiding binnen het werkterrein;
– engineeren en bouwen van een geluidsscherm.