Duurzaamheid

Duurzaamheid is binnen VOBI een belangrijk begrip. Het uitgangspunt is dat milieuvervuiling moet worden voorkomen. Dit doen wij door onder andere bewuste keuzes te maken in ons materiaal gebruik en door afvalstromen zoveel mogelijk te beperken. Het afval dat overblijft wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en verwerkt door een erkende afvalinzamelaar.

Daarnaast moet het milieu worden beschermd en waar mogelijk verbeterd worden voor toekomstige generaties. Om deze gedachte te onderbouwen is VOBI in het bezit van een ISO 14001 certificaat.

Circulair bouwen

Circulair bouwen wordt steeds belangrijker in de bouw en infra sector. Opdrachtgevers hebben ambities gesteld om in de toekomst volledig circulaire producten te realiseren. VOBI denkt en ontwikkeld mee in dit proces om deze ambitie ook in uitvoering te kunnen brengen. Circulair bouwen is alleen haalbaar door een goede samenwerking binnen de gehele keten met alle betrokken partijen.

Veiligheid

Veilig werken staat bij VOBI voorop. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Medewerkers worden gestimuleerd om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag en om elkaar complimenten te geven als het goed gaat. Veilig werken is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor onderaannemers, leveranciers en opdrachtgevers. Wij gaan dan ook actief deze samenwerking aan om te komen tot een zo veilig mogelijke werkomgeving voor iedereen.

Om dit kracht bij te zetten is Vobi gecertificeerd voor de Veiligheidsladder Trede 3.

 

Samen werken wij veilig

 

CO₂ prestatieladder

Veiligheidsladder trede 3

vca **

iso 9001 & 14001