Samen werken wij veilig

Wij stimuleren iedereen die op een bouwplaats van Aannemingsmaatschappij Vobi B.V. komt dat veiligheid op nr. 1 staat.

Wij zijn gecertificeerd voor de CO₂- prestatieladder, VCA **, ISO 9001 en ISO 14001, maar zeker zo belangrijk is het bewustzijn van onze medewerkers op de bouwplaats. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, daarom zorgen wij samen voor een veilige werkomgeving.

Wij stimuleren onze medewerkers om elkaar aan te spreken op risicovol gedrag om zo samen te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Wij verwachten in een samenwerking met opdrachtgevers en onderaannemers dat er gezamenlijk wordt gekeken naar een zo veilig mogelijke manier van werken.

Samen streven wij naar een veilige werkomgeving.

CO₂ prestatieladder

vca **

iso 9001 & 14001