In 2010 heeft Aannemingsmaatschappij VOBI bv de opdracht gekregen van Royal van Lent Shipyard BV om de doorvaart van de brug bij Oude Wetering nogmaals te verbreden.
In 1990 heeft Vobi de doorvaart van de brug reeds 2 meter verbreed door de bouw van 2 nieuwe pijlers naast het bestaande brugdek met daaroverheen een voorgespannen betonnen balk die tegen het bestaande betonnen dek gevijzeld is. Daarna is het brugdek afgezaagd en de oude pijler verwijderd.

Nu moest echter wederom een verbreding van 2 meter plaatsvinden. Gezien het bestaande stalen val van de bascule brug niet meer verlengd kon worden moest een andere oplossing bedacht worden.

In samenwerking met Witteveen & Bos heeft Vobi een ontwerp uitgewerkt en vergund gekregen om de bestaande betonnen aanbrug te vervangen door een scharnieren stalen val, enerzijds gefundeerd op het reeds aanwezige landhoofd, anderzijds rustend op een fundering van stalen palen en stalen kespen. Het scharnierende stalen val valt 2,5 meter over de fundering heen.

Het remmingwerk is uitneembaar uitgevoerd. In normale toestand is de doorvaartbreedte ca. 12 meter, echter na opening van het scharnierende stalen val en het uitnemen van het remmingwerk is de doorvaartbreedte ca. 14,5 meter. De brug wordt op deze wijze ca. 1 keer per jaar gebruikt.

De werkzaamheden zijn binnen 3 weken uitgevoerd in een complete stremming van de doorgaande weg tussen de A4 en de A44 bij Oude Wetering. Fietsers en voetgangers zijn met een pont overgevaren.