De N209 gaat met een viaduct over de Rijksweg A12 en het spoor. Tussen de veilingen in Bleiswijk en de Vinexlocatie Oosterheem in Zoetermeer wordt de weg verbreed van één rijstrook per richting naar twee rijstroken. De capaciteit groeit ook door de aanleg van langere uitvoegstroken naar de aansluitende wegen. Zo heeft de N209 voldoende capaciteit voor de verwachte hoeveelheid verkeer voor de komende decennia. Bij filevorming op de Rijksweg A12 kan het verkeer op de N209 gedurende langer periode doorstromen.

VOBI bouwt (heeft gebouwd) in totaal tien kunstwerken, bestaande uit drie duikers, één overkluizing, één duikerbrug, twee onderdoorgangen, één viaduct, één kade en één voetgangersbrug.