In onder aanneming van aan de Stegge heeft Aannemingsmaatschappij VOBI bv voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de civiele werkzaamheden verricht tijdens de uitbreiding en renovatie van AWZI Katwoude.

Deze werkzaamheden bestonden uit diverse nieuwe betonwerken, aanpassing aan bestaande objecten, betonrenovatie op diverse locaties, aanpassing aan bedieningsruimtes maar ook leidingwerk en kabelsleuven. Doordat de zuivering in bedrijf was is een en ander gefaseerd uitgevoerd en zijn er tijdelijke installaties toegepast. Vobi heeft dit alles in eigen beheer uitgevoerd.

Onderdeel van de opdracht was onder meer:
– Nieuwbouw ontvangwerk
– Aanbouw ontvangput selector
– Retourslibbuffer
– Herinrichting schakelruimte
– Divers funderingen met plaat voor filters
– Leidingwerken
– Baggeren beluchtingscircuit
– Diverse sloopwerkzaamheden
– Diverse metaalconstructies
– Kabelsleuven
– betonreparaties