Nieuw DWA gemaal;

– Aanbrengen van een gedrukte damwandconstructie
– Aanbrengen van een paalfundering van schroef injectie palen.
– Ontgraven van een bouwkuip en het aanbrengen van bodemafsluiting.
– Het realiseren van een rioolgemaal met een nat opgestelde pompinstallatie.
– Realiseren van een kortsluiting tussen bestaande collecteur en nieuw rioolgemaal.
– Aanbrengen van een nieuwe elektrische installatie, inclusief de schakelkast met voor elke individuele pomp een nieuwe FO.

Complete renovatie rioolgemaal;

– Het vernieuwen van een pompinstallatie met leidingwerk inclusief diverse appendages.
– Het vernieuwen en aansluiten van hulpinstallaties.
– Het vernieuwen van de hijsinrichting boven de nieuwe pompen.
– Het vernieuwen van de bestaande elektrische installatie, inclusief de schakelkast met voor elke individuele pomp een nieuwe FO.
– Aanbrengen en vernieuwen van een alarminstallatie.
– Het vernieuwen en aanpassen van het overdruk ventilatiesysteem.
– Aanleg van het ventilatiesystemen voor pompkelder, schakelruimte.
– Bouwkundig aanpassingen t.b.v. doorvoeren naar het bassin, pompopstortingen vloerluiken, ventilatie.
– Het baggeren en grondig reinigen en stralen van het bassin.
– Het inspecteren op betonrot, waarna in overleg met de directie/opdrachtgever diverse reparaties zijn uitgevoerd.
– Het maken van bouwkundige aanpassingn in het bassin.
– Sloop van het bordes in het bassin en de overstortbak in pompenruimte.
– Diverse herstel en renovatie werkzaamheden aan de buitenzijde van het gemaal.
– Bijkomende civiele werkzaamheden: Wandafwerking en vloerafwerking.
– Het draaien van een trap met bijkomende werkzaamheden ten behoeve toegang pompenkelder.
– Aanbrengen van een sedumdak.
– Verzorgen van tijdelijke bemaling inclusief signalering en storingsdienst tijden de ombouw.