In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Aannemingsmaatschappij VOBI samen met Solvoy werktuigbouw, het rioolgemaal Aardam in Ter Aar gerealiseerd.

Dit rioolgemaal verpompt het afvalwater uit de omliggende wijken in Ter Aar naar de afvalwater zuivering te Alphen Noord.

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:

– Het realiseren van het nieuwe rioolgemaal Aardam;
– Het aanleggen van een nieuwe inlaatconstructie inclusief de nodige automatisering in de AWZI Alphen Noord;
– De sloop van de buitengebruik gestelde AWZI Ter Aar.

Dit gemaal is gerealiseerd met oog op de doelstelling van het hoogheemraadschap van Rijnland om de relatief kleine zuiveringen van het Hoogheemraadschap van Rijnland buiten bedrijf te stellen en de zuivering meer te centraliseren bij de grotere AWZI’s. De ingebruikname van het rioolgemaal Aardam heeft ertoe geresulteerd dat de bestaande kleine AWZI Ter Aar volledig geamoveerd is en de grond gebruikt kan worden voor andere bestemmingen. De sloop van de AWZI Ter Aar was onderdeel van het contract.