In opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel is in de wijk Schenkel het bestaande rioolgemaal door Aannemingsmaatschappij VOBI bv geheel gerenoveerd. De opdracht betrof de civiele- en bouwkundige renovatie van de kelder en bovenbouw alsmede het vernieuwen van de elektrische- en werktuigbouwkundige installaties. Na het aanbrengen van een tijdelijke om pompinstallatie zijn de renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Na het testdraaien met de nieuwe installatie is deze tijdelijke installatie verwijderd. Hierop volgend is het maaiveld ingericht en zijn de afrasteringen van het gemaal aangebracht en kon dit gemaal weer aan de opdrachtgever worden overgedragen.

De werkzaamheden bestonden uit:
-De sloop- en aanpassing van de slingergoot in de vuilwaterkelder;
-Sloop en vervanging van vloer- en wandtegelwerk en dekvloer;
-Vervanging van raam- en deurkozijnen, sanitair, plafond- en wandbekledingen;
-Plaatsing van nieuwe vloerluiken, leuningen en een spindeltrap;
-Inspectie en reiniging van bestaande persleidingen;
-Het aanbrengen van een nieuwe werktuigbouwkundige installatie, bevattend: 3 horizontaal opgestelde pompen, appendages en 35m1 nieuw leidingwerk en bijkomende hulpinstallaties;
-De elektrische installatie en de software voor de besturing van het gemaal;
-Tenslotte is de bovenbouw van het gemaal volledig geschilderd en voorzien van nieuwe bestrating en een terreinafrastering;
-Het renoveren en aanpassen van een rioolput;
-De tijdelijke pompinstallatie is gedurende de renovaties verricht in eigen beheer door Vobi.