Op de afvalwaterzuivering Waarderpolder te Haarlem heeft Aannemingsmaatschappij VOBI bv in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland de renovatie uitgevoerd van het versslibgemaal en de zandvanginstallatie in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Ten behoeve van de doorgang van de zuiveringsprocessen is een tijdelijke pompinstallatie ingezet waardoor het versslibgemaal en zandvanginstallatie buiten bedrijf genomen kon worden tijdens de renovatie.
Onderdeel van de opdracht was het leveren en monteren van een nieuwe vijzel, zandvanger, zandwasser en zandverladingcontainer met bijbehorende componenten en de volledige aansluiting en in bedrijfstelling hiervan.

De werkzaamheden bestonden daarnaast uit:
-Diverse sloop- en herstelwerkzaamheden van betonconstructies;
-Vervangen van afdekkingen, luiken en hekwerken;
-Vervanging en aansluiting van rioolafvoeren en aanvoerleidingen;
-Herstel van betonconservering, dakbedekking, tegel- en schilderwerk;
-Aanleg van looppaden, taludtrap, bestrating en bijkomend grondwerk;
-De vervanging van een inkomende, externe, persleiding;
-Diverse werktuigbouwkundige onderdelen;
-En de elektrotechnische installatie en inregeling van de installaties.