In opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft Aannemingsmaatschappij Vobi bv de engineering en realisatie van het poldergemaal Waardsedijk te Snelrewaard uitgevoerd.
Het nieuwe visvriendelijke gemaal aan de Waardsedijk heeft de capaciteit om tot 2,5 m3/sec water uit de polders in de Linschoterwaard op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) te pompen. Voor de afvoer van het overtollige water vanuit de polder naar het gemaal is een nieuwe watergang gegraven, De Maalvliet, hiervoor is ca. 35.000 m3 grondverzet verricht.

Het nieuwe gemaal kan overigens niet rechtstreeks op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel lozen aangezien het gemaal ten noorden van de GHIJ, achter de Waardsedijk, in de polder is gebouwd. Het water wordt het laatste stuk onder de Waardsedijk door getransporteerd via twee persleidingen Ø 800 mm.

 

De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit:

  • De engineering en realisatie van het poldergemaal inclusief werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties;
  • De engineering en realisatie van de persleidingen Ø 800 mm. inclusief uitstroomconstructie;
  • Graven van de watergangen, in totaal ca. 35.000 m3 grondverzet, en diverse oevers voorzien van houten damwandconstructies;
  • De engineering en realisatie van vier stuks landbouwbruggen over de watergangen.