Het PG Schipholdijk dient ten behoeve van de waterpeil-regulering van het Amsterdamse bos, het is dan ook prachtig in het bos gelegen. Het gemaal is gebouwd in 1940 en diende elektrisch, werktuigbouwkundig en civieltechnisch gerenoveerd te worden zodat deze aan de huidige Rijnland standaard zou voldoen (RWA was de oud beheerder van dit gemaal). De gehele elektrische installatie is vernieuwd, werktuigbouwkundig is de aandrijflijn van de historische pompen (ook uit 1940) vernieuwd, er is een nieuwe vacuuminstallatie gekomen en er waren diverse bijkomende werkzaamheden. De civiele werkzaamheden bestonden uit een nieuwe brug voor de krooshekreiniger, vernieuwing van de VKV en diverse renovatiewerkzaamheden aan het ex- en interieur. Na voltooiing van de werkzaamheden kan dit prachtige historische gebouw er weer jaren tegenaan.