In 2010 is het bestek nieuwbouw poldergemaal Noorderlegmeer door Aannemingsmaatschappij VOBI bv aangenomen van Waternet. Na een periode van engineering is het werk in 2011 aangevangen. Omdat het nieuwe gemaal op de locatie van het oude gemaal diende te komen is de functie van het gemaal tijdelijk overgenomen door het plaatsen van drie nat opgestelde dompelpompen met tijdelijk leidingwerk DN1000mm. Hierop volgend is het oude gemaal gesloopt en is de nieuwbouw gestart. Na de bouw van het gemaal, aanleg van het nieuwe leidingwerk ende bouw van een uitstroomvoorziening in de Amstel is het gemaal in2012 in gebruik genomen. Hierop volgend is de tijdelijke pompinstallatie verwijderd en is de instroom van het gemaal gereed gemaakt. Het gemaal is opgeleverd in 2013 en functioneert naar tevredenheid van de opdrachtgever.

Het gemaal is voorzien van twee visvriendelijke pompen van het fabricaat Hofmeijer MP en kan in totaal zo’n 16.000 m3 per uur verpompen door twee stuks DN1500 mm onderheide stalen leidingen over een tracé van zo’n 200 meter. Het gemaal is gebouwd onder architectuur van Buro van der Goes en het de bovenbouw heeft symbolisch de voorstelling van een Viviparus (een waterslak).

De oude historische goot is grotendeels behouden en gerestaureerd en heeft een monumenten status gekregen. Door een aansluiting op de persleiding en aflaat naar de Amstel stroomt er nog altijd water door.