In 2009 heeft Aannemingsmaatschappij VOBI bv van de gemeente Zoetermeer opdracht ontvangen voor de uitvoering van verlengde Oosterheemlijn (kunstwerken 17, 17A en 18). De Oosterheemlijn maakt deel uit van een tramverbinding tussen Den Haag Centrum en Zoetermeer (onderdeel van randstad rail) en de opdracht bestond uit het maken van 3 voorgespannen dekken met bij één kunstwerk een wachtruimte in de aardebaan en bij een ander kunstwerk een compleet perron (station Bleizo). Deze werkzaamheden heeft Vobi in eigen beheer uitgevoerd inclusief het staalwerk en de perroninrichting. Deze voorgespannen dekken zijn opgelegd op frontwanden met tegelwerken (architect Zwarts en Jansma) en op 1 of 2 middenpijlers.

Onderdeel van het contract was tevens het saneren van een CO2 leiding, het aanbrengen van mantelbuizen voor signalering, opstorten voor directe rails oplegging en de inrichting van diverse technische ruimtes inclusief diverse verlichtings- beveiliging en alarmeringsinstallaties. Bijkomende uitdaging binnen dit project was de verhoogde bouw van een voorgespannen dek boven een in gebruik zijnde hoofdweg.

project locatie

Zoetermeer

opdrachtgever

Gemeente Zoetermeer

contractvorm

Traditioneel