In opdracht van de Noordzuidlijn heeft de combinatie Vobi-Dekker-vd Horst het contract Passage A10 gerealiseerd.
Het contract bestond uit de realisatie van een tunnel vanaf de Rai, onder de oprit van de A10, onder de A10 door en daarna omhoog lopend naar de Beethovenstraat tussen het Metrospoor en de A10.

De realisatie van deze tunnel was geen sinecure. De passage van de A10 moest in 214 uur gerealiseerd worden gezien de A10 slechts korte tijd “buiten gebruik gesteld mocht worden”.
Er zijn meerdere typen tunnel toegepast; een in het werk gestorte tunnel in een bouwkuip met onderwaterbeton, een combinatie van stalen damwanden, combiwanden en definitieve stempelconstructies van staal, een stalen damwand met constructievloer.

De passage van de A10 in 9 dagen bestond uit; het verwijderen van een deel van de asfaltconstructie van de A10, het uitgraven van een deel van de a10, het aanbrengen van 70 M1 combiwand met stalen palen van 30 meter met voetplaat, het monteren van prefab landhoofden en aanstorten met B95, het inschuiven van een voorgespannen dek van ca 850 ton, en het afronden van de werkzaamheden. In totaal was 214 uur beschikbaar en de werkzaamheden zijn in 210 uur afgerond volgens een zeer strakke planning en met medewerking van zeer veel bedrijven.

Tijdens de uitvoering van de tunnel ontstonden dermate veel zettingen dat het metrospoor grote zetting ondervond. Hierna is besloten dat het metrospoor 7 weken buiten dienst moest in de vakantieperiode om de werkzaamheden uit te voeren. In deze periode is meer als 2000 ton damwand aangebracht en meer als 200 betonpalen in de derde zandlaag.
Ondanks vele tegenslagen is dit project naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.

Tijdens de realisatie hebben wij met veel partijen naar tevredenheid gewerkt; RWS, Gemeente Amsterdam, RAI, Arbeidsinspectie, Bouw en Woningtoezicht, GVB, NS, Nevenaannemers, vele onderaannemers en leveranciers. Een zeer leerzaam project.