In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft Aannemingsmaatschappij VOBI bv het nieuwe rioolgemaal Lansingh gerealiseerd in Krimpen aan den IJssel. Het nieuwe rioolgemaal is naast het bestaande rioolgemaal gebouwd zodat de afvoer van afvalwater gegarandeerd was. Na het gereed komen van het nieuwe rioolgemaal is de aanvoer van het vrijverval riool en rioolwaterpersleidingen in fases gekoppeld aan het nieuwe gemaal. Hierop volgend is het oude rioolgemaal gesloopt en is de terreininrichting gerealiseerd.

Aannemingsmaatschappij VOBI bv heeft de gehele realisatie, sloop en aanleg van leidingwerken in eigen beheer uitgevoerd.