De N445 is de verbinding tussen Leiderdorp en Roelofarendsveen. In deze drukke verbinding hebben wij ter plaatsen van het dorp Rijpwetering het viaduct vervangen en de kruising heringericht en vernieuwd. De herinrichting bestaat uit een uitvoeger voor het afslaand verkeer, in de toekomst kan deze extra strook eventueel ook als extra rijbaan worden gebruikt. Deze strook is daarom ook doorgetrokken over het viaduct zodat dit geen knelpunt vormt.

Contract
Het is een Design en Construct contract, waarbij de rankheid en slankheid van het viaduct centraal staat. Daarnaast wordt een goede fasering waarbij het verkeer uit alle richtingen zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden heeft beoordeeld.

Kunstwerk
Het viaduct is een integraal viaduct met een overspanning van ca. 18 meter. De uitdaging van het viaduct begint in de fundering. De funderingen van de twee eerdere viaducten zitten namelijk nog in de grond, de fundering van het nieuwe viaduct wordt hierom heen geplaatst. De fundering bestaat uit een combiwand met palen van ca. 20 meter.

Om het tunneleffect te voorkomen wanneer je onder het viaduct doorrijd zijn er betonnen schorten tegen de combiwand aan gestort. Boven op de combiwand zijn de landhoofden gestort waar de liggers op gelegd zijn. Door de ranke constructie van het dek moeten de liggers tijdens de werkzaamheden tijdelijk ondersteund worden totdat de liggers en de druklaag als een geheel samen werken.

Wegen
Door de herinrichting va het viaduct moet de huidige weg rond de uitvoegers verbreed worden. In de slappe ondergrond die in deze omstreken ligt is dit de volgende uitdaging. Om ongelijke zetting te voorkomen tussen de bestaande weg, die al klaar is met zetten, en de verbreding van de weg zijn BIM’s toegepast in combinatie met asfalt wapening.

Om de weg minder hinderlijk te maken voor de directe omgeving is er op een groot gedeelte van de vernieuwing geluid reducerend asfalt toegepast. Doordat dit asfalttype niet tegen draaiende bewegingen kan van het verkeer is rondom het kruispunt een normaal type asfalt toegepast.

Fasering
De N445 is tijdelijk afgesloten geweest waarbij wij erop gelet hebben dat het kruisende verkeer in het dorp wel doorgang had over de kruising of onder het viaduct door. Door deze fasering toe te passen hebben de omwonende minimaal last van de werkzaamheden. Voor de bedrijven welke aan onze werkgrens zitten zijn maatregelen op maat met de bedrijven zelf afgestemd zodat er geen omzetderving plaats vind door onze werkzaamheden.