Onverwacht kreeg Aannemingsmaatschappij VOBI bv in 2014 de opdracht van de Provincie Zuid Holland om 4 tunnels te herstellen in de omgeving Rotterdam;
Na een onderhandse procedure kwam Vobi als beste aanbieder uit de bus om 4 tunnels te herstellen.
Het herstel werk betrof klein betonwerk, het verwijderen en herstellen van asfalt, het verwijderen en herstellen van coating, en het herstellen en nieuw aanbrengen van verlichting.
Na vele wijzigingen en optimalisaties is het niet gelukt het werk binnen de geplande termijn af te ronden maar het resultaat is er wel naar.
De opdrachtgever heeft zich tijdens het gehele proces zeer zakelijk maar prettig opgesteld om zodoende gezamenlijk een mooi resultaat te behalen.