Direct na de doorbraak van de dijk te Wilnis [26-08-03] is Vobi gestart met het assisteren van het Hoogheemraadschap Amstel- Gooi en Vecht, een onderdeel van DWR Amsterdam, bij het dichtzetten van de Ringvaart in Vinkeveen [toevoerkanaal]. Aanvullend gestart met het plaatsen van 6 tijdelijke damwandschermen, overdwars in de Ringvaart en diverse op de Ringvaart uitkomende watergangen teneinde de Ringvaart te compartimenteren. [start 26-08-03]

Het aanbrengen van 23.000 m3 zand, inclusief het aanbrengen van diverse tijdelijke aanvoerwegen, ter verzwaring van het dijklichaam, inclusief het aanbrengen van 3.000 meter rijplaten ten behoeve van de bereikbaarheid van een en ander. Start van de werkzaamheden 26-08-03 De werkzaamheden zijn onafgebroken 24 uur per dag, 7 dagen per week uitgevoerd. Het leveren en aanbrengen van totaal 775 m1 blijvende stalen damwanden met lengtes van 13 tot 17 meter, diverse profielen. Het zetten en trekken van 575 m1 hulpdamwand om de werkzaamheden voor het definitieve damwand uit te kunnen voeren, hiertoe zijn ook ca 300 draglineschotten ingezet. Start van de werkzaamheden 5 september met 2 damwandstellingen.

De werkzaamheden zijn voor de eerste 550 m1 onafgebroken, 24 uur per dag, 7 dagen per week uitgevoerd. Het aanbrengen van een betonnen deksloof lang 200 meter.
Het aanbrengen van 775 m1 stalen gording achter de damwanden, bijbehorend grondwerk, en aanverwante werken.

Hoeveelheden:
•Leveren en verwerken van aanvulzand (per as) : 23.000 m3
•Leveren, leggen en onderhouden rijplatenbaan : 3 km / circa 1980 ton
•Draglineschotten : 300 stuks
•Stalen damwand t.b.v. hulpwerk : circa 2000 ton
•Lev. en verwerken HEB-profielen t.b.v. gordingen : 120 ton
•Lev. en verwerken definitief damwand : 2200 ton

De bovenstaande 23.000 m3 aanvulzand t.b.v. de verzwaring van het veendijklichaam, inclusief 2 km rijplatenbaan (12.000 m2 / 1150 ton), benodigd om binnen de maximale belasting van de ondergrond van 0,5 kg/cm2 van de veendijk te blijven, zijn verwerkt in een uitvoeringsperiode van 9 kalenderdagen.