Bij de wijk Maarssenbroek in Maarssen heeft Aannemingsmaatschappij VOBI bv een nieuw poldergemaal gebouwd tussen het Amsterdam Rijnkanaal en “de Haarrijn” in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Het Hoogheemraadschap had de behoefte aan een nieuw poldergemaal op een nieuwe locatie met meer pompcapaciteit om de waterstand voor het gebied tussen de A2 en het Amsterdam Rijnkanaal en de hiermee verbonden Utrechtse Vinexwijk Leidsche Rijn te reguleren. Tevens wilde men de “open verbinding” van de Haarrijn met het Amsterdam Rijnkanaal afdichten zodat de achterliggende dijken verlaagd konden worden.

Het gemaal bestaat uit een ondergrondse kelder met instroomkanaal van ruim 20x 10m1 en een bovenbouw van 120m2. Hierin zijn twee visvriendelijke pompen geïnstalleerd welke het oppervlaktewater via een tweetal persbuizen via een duiker onder de bestaande sporen naar de nieuwe uitstroomconstructie verpompt in het Amsterdam Rijnkanaal. Parallel aan de persleiding is een ondergrondse vispassage aangelegd, welke het mogelijk maakt om vissen tegenstrooms naar de Haarrijn te laten zwemmen.

De bovenbouw van het gemaal is opgezet doormiddel van een stalen skelet welke getrapt van klein naar groot verloopt en wordt gekenmerkt door het open te stellen deel, waarbij één van de getrapte constructiedelen over het kleinere voorliggende deel geschoven kan worden. De voor- en achterzijde zijn voorzien van verdieping hoge doorzichtige gevelpuien welke een “open karakter” aan het gemaal geven en waardoor je “door het gemaal” heen kan kijken.

Daarnaast bestonden de werkzaamheden uit:

  • Het bouwrijp maken van het terrein omvatte het afgraven van grond, verwijderen groen en omleidingen van het doorgaande verkeer via tijdelijke brugconstructies;
  • Oevers voorzien van beschoeiingen en damwanden ter plaatse van de in- en uitstroom;
  • De aanleg van een vispassage tussen het Amsterdam Rijnkanaal en de Haarrijn;
  • De aanleg en montage van de werktuigbouwkundige installatie, bevattend: staal leidingwerk, automatisch gestuurde afsluiters, keerkleppen, vlinderkleppen en de aansluiting hiervan op de twee visvriendelijke pompen;
  • Het elektrisch aansluiten en inregelen van het gemaal en de installaties;
  • Installatie van een portaalreiniger en diverse trappen, hekwerken, luiken en droogzetschotten;
  • Engineering en inbouw van voorzieningen als verlichting, ventilatie, koeling en verwarming, sanitair, hemelwaterafvoeren, rioolafvoer alsmede terreinriolering
  • De afwerking van de ruimten met tegelwerk, epoxyvloer, zetwerken en schilderwerk;
  • De aanleg van een toegangsweg, de terreininrichting zoals bestrating, verlichting en groen en de terreinafrastering.