In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft VOBI het project Gemaal Vlietpolder te Naaldwijk ontworpen en gerealiseerd.

Het project omvat op hoofdlijnen het ontwerp en de uitvoering (Engineering & Construct) van het Gemaal Vlietpolder met betrekking tot de Civiele en Werktuigbouwkundige werkzaamheden en de bijbehorende procesbeheersing.

Het project bestaat in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:

  • Het opstellen van het Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp incl. de verificatie en validatie;
  • De sloop van het oude gemaal, bijbehorende woonhuis en de overige opstallen;
  • Tijdens de werkzaamheden voorzien in een tijdelijke pompinstallatie (TPI) van 70 m3/min;
  • De bouw van het nieuwe gemaal met een bovenbouw, conform de huisstijl van het Hoogheemraadschap van Delfland “poldergemalen S2-Architecten”;
  • Het leveren en aanbrengen van de nieuwe visvriendelijke pompinstallatie, bijbehorende werktuigbouwkundige installatie en krooshekreiniger;
  • Het inpassen en aanleggen van de nieuwe maaiveldinrichting met alle voorzieningen en kroosbak.