In opdracht van de Gemeente Haarlem hebben wij het werk gemaal Parklaan uitgevoerd. In hoofdlijnen betrof het werk het volledig slopen van het bestaande gemaal en op de zelfde locatie bouwen van een nieuw rioolgemaal.

Het gemaal Parklaan bevind zich in een complexe binnenstedelijke omgeving met aangrenzend panden met een monumentale status. De straat waar het gemaal zijn naam aan dankt is ook één van de hoofdontsluitingen van het centrumgebied. Deze factoren maakten het bouwen op deze locatie tot een uitdaging.

Onderdeel van de opdracht was het uitwerken van het Definitief Ontwerp (DO) tot een Uitvoerings Ontwerp. Door diverse omgevingsfactoren is een deel van het DO herzien om het gemaal beter in te passen.

Tijdens de uitvoering moest de afvoer van het afvalwater naar de zuivering gewoon doorgaan. Hiervoor is een Tijdelijke Pomp Installatie (TPI) ingezet. Deze stond opgesteld op de Parklaan en bestond uit 2 identieke pompen, merk Hidrostal, type L12K-H. Eén pomp kan de benodigde 2600m3/uur probleemloos verpompen, de andere pomp diende als reservestelling.

De sloop van het oude gemaal is in 3 fasen uitgevoerd. De eerste fase was het verwijderen van al het aanwezige asbest uit het gebouw en de installaties. De 2e fase was de sloop van het gebouw tot de grondwaterstand. De 3e fase was de sloop van de kelder. Deze is uitgevoerd onder water in de nieuw aangebrachte bouwkuip.

De afmetingen van de bouwkuip waren zo gekozen dat de nog te slopen kelder van het oude gemaal en de nieuw te bouwen kelder van het nieuwe gemaal hier helemaal binnen vielen. Er is gekozen de wanden uit te voeren door een Cutter Soil Mix (CSM) wand te maken. Dit omdat deze methode trillingsvrij is wat een vereiste was door de aangrenzende monumentale panden.

De vuilwater- en pompenkelder van het gemaal hebben een gezamenlijk vloeroppervlak van 15,5×12,1m1 en bevinden zich 8,5 meter onder maaiveld. De vuilwaterkelder is voorzien in ingestorte HDPE lining wat de aantasting van het beton door rioolgassen tegen moet gaan. De pompenkelder is afgewerkt met een tegelvloer.

De bovenbouw is opgetrokken uit kalkzandsteenblokken en metselwerk. Hier is een in het werk gestort betonnen dak op gemaakt. Er is een grote glazen pui in geplaatst zodat omwonenden en belangstellenden een blik in het gemaal kunnen werpen.

>

project locatie

Haarlem

Contract vorm

UAV-GC

Uitvoeringsperiode

Januari 2017 – April 2018

De Werktuigbouwkundige installatie bestaat uit 2 pompgroepen, RegenWaterAfvoer (RWA) en DroogWeerAfvoer(DWA). De RWA bestaat uit drie (2+1) Hydrostal H12K pompen met een capaciteit van 2536m3/uur. De RWA bestaat uit twee (1+1) Hydrostal H08K pompen met een capaciteit van 846m3/uur. Ook is het gemaal voorzien van een geurbehandelingsinstallatie welke bestaat uit een lavafilter met een na geschakeld koolfilter.

De elektrotechnische installatie bestaat uit 2 gescheiden systemen, voor elke pompgroep 1. Tevens is de besturingssoftware door VOBI geleverd.

Om het nieuwe gemaal aan te sluiten op de reeds bestaande afvoerleidingen zijn er nog diverse terreinleidingwerkzaamheden uitgevoerd inclusief het storten van een nieuwe put op de bestaande leiding. Na het afronden van deze werkzaamheden is het terrein rondom het gemaal opnieuw ingericht en weer overgedragen aan de Gemeente.