In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft VOBI het project Gemaal Oude Polder van Pijnacker ontworpen en gerealiseerd.

Het project omvat op hoofdlijnen het ontwerp en de uitvoering (Engineering & Construct) van het Gemaal Oude Polder van Pijnacker met betrekking tot de Civiele en Werktuigbouwkundige werkzaamheden en de bijbehorende procesbeheersing

Het project bestaat in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:

  • Het opstellen van het Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp incl. de verificatie en validatie;
  • De sloop van het oude gemaal, bij-gemaal, garage en het verwijderen van de oude werktuigbouwkundige installatie incl. leidingwerk;
  • Tijdens de werkzaamheden voorzien in een tijdelijke pompinstallatie (TPI), beschikbaar gesteld door Delfland;
  • De bouw van de nieuwe instroomconstructie incl. kroosbak en uitstroomconstructie;
  • Het leveren en aanbrengen van de nieuwe visvriendelijke pompinstallatie, bijbehorende werktuigbouwkundige installatie en de revisie van de huidige krooshekreiniger;
  • Het aanpassen van de huidige inlaatleiding tot een enkelzijdige vispassage, voorzien van automatische schuiven, lokpomp, druksensor en overige voorzieningen;
  • Het inpassen en aanleggen van de nieuwe maaiveldinrichting met alle voorzieningen.