In opdracht van Dienst Landelijk gebied heeft de combinatie VOBI / Jansen Venneboer een beweegbare fietsbrug over de Ringvaart Haarlemmermeer gerealiseerd t.b.v een recreatieve fietsverbinding tussen Zwanenburg en Amsterdam Nieuw-West.

De werkzaamheden bestonden uit:
-Het heien van prefab betonpalen;
-Plaatsen van tijdelijk remmingwerk en een ondersteuningsconstructie;
-Het realiseren van in het werk gestorte landhoofden, dekken, machinekelder en een schakelkastruimte;
-Het plaatsen van het stalen val, hydraulische installatie en elektrotechnische installatie;
-Het aanbrengen van een verkeersdrempel en het aansluiten van het fietspad op de bestaande fietsverbinding.
-Het realiseren van definitieve remmingwerken.