In opdracht van Provincie Zuid-Holland hebben wij het werk Vervangen Drechtbrug uitgevoerd. Dit werk is onderdeel van de Corridor studie N207, Deeltraject 5 vervangen Drechtbrug

Het werk is uitgevoerd in combinatie met Mourik Groot-Ammers B.V.

Het project omvatte het gefaseerd slopen van de oude brug. Dit was mogelijk door de westzijde te versterken waardoor het verkeer over deze zijde geleid kon worden. Hierna is de oostzijde gesloopt en nieuw gebouwd. In de volgende fase is het verkeer over de oostzijde van het nieuwe kunstwerk geleid waarna de westzijde is gesloopt en nieuw gebouwd. In de laatste fase zijn de dekken van het kunstwerk aan elkaar vast gestort.

Een belangrijk aspect tijdens de uitvoering was de doorstroming en bereikbaarheid van alle verkeersstromen. Hiertoe is een pontonbrug toegepast om als onderdeel van de omleidingsroute voor het lokale verkeer. Gelijktijdig met het vervangen van de Drechtbrug zijn er ook aanpassingen aan het onderliggend wegennet aangebracht. Ook is er door middel van het plaatsen van een damwand met deksloof een vervangende waterkering gerealiseerd.

De Drechtbrug bestaat uit een dek van voorgespannen liggers (breedte 19,5m1) op 4 steunpunten. De langste overspanning is 36,5 meter. De brug kruist de watergang onder een hoek van 77graden.

De fundering bestaat uit casing draaipalen waarvan er een aantal gesegmenteerd zijn aangebracht door de beperkte werkruimte. De locatie van de palen is afgestemd op de positie van de palen van het oude kunstwerk

Een bijzondere vermelding is dat er op de brug Eroev palen zijn geplaatst t.b.v. de Joodse gemeenschap

project locatie

Leimuiden

Contract vorm

RAW UAV 2012

Uitvoeringsperiode

December 2015 – April 2017