Het project cluster 4 bestaat uit drie objecten: renovatie RG Benthuizen, bouw van gemaal Meerzicht en de renovatie en deels sloop van het gemaal Oostergo.

Het gemaal Benthuizen betreft de werktuigbouwkundige- en elektrische renovatie van een gemaal met bijkomende werkzaamheden als een tijdelijke pompinstallatie, de bouw van een debietmeterput, betonreparatie, relininig van de natte kelder en diverse bouwkundige werkzaamheden.

Het gemaal Meerzicht betreft de vervanging van gemaal Oostergo. Daarom is dit gemaal als eerst gebouwd zodat er geen tijdelijke pompinstallatie op dit project benodigd zou zijn. Nadat het nieuwe gemaal is aangesloten op diverse persleidingen en het gemeentelijk riool is het gemaal in bedrijf genomen. Na een succesvolle testperiode zijn de werkzaamheden aan gemaal Oostergo gestart. De nieuwe functie van het gemaal is een buffer installatie met maalcapaciteit voor boven normale aanvoer. Hiertoe kon de werkplaats en een groot deel van de bestaande bovenbouw worden verwijderd zodat de nieuwe bovenbouw beter in de omgeving kon worden ingepast.

Na de bouwactiviteiten kon het parkje waar de gemalen zijn verscholen worden ingericht.