In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost B.V. hebben wij 10 betonnen bruggen gerealiseerd binnen het plan Veenderij. Dit waren 7 betonnen fiets-/voetgangers bruggen en 3 betonnen verkeersbruggen. Deze zijn in 4 fases gebouwd om de bewoners van de wijk altijd een veilige fietsroute te garanderen.

In het aangeleverde ontwerp waren de brugdekken opgebouwd uit prefab liggers met druklaag. Ons voorstel om de brugdekken integraal uit te voeren en in het werk te storten leverde tijdwinst, lagere onderhoudskosten en minder overlast op. Na aanpassing van het ontwerp en de vergunningaanvraag zijn de werkzaamheden gestart.

De bruggen zijn opgebouwd uit grondverdringende in de grond gevormde palen (boorpalen met getrokken casing) met een in het werk gestort landhoofd en vleugelwanden. Het dek is een in het werk gestort dek zonder voorspanning met een overspanning van ca. 11,5m1.

De verkeersbruggen zijn bekleed met metselwerk en voorzien van een klinkerbestrating. De fietsbruggen zijn uitgevoerd als schoon beton en voorzien van een slijtlaag. De leuning is gedeeltelijk in eigen beheer geproduceerd.

project locatie

Veenendaal

Contract vorm

RAW UAV 2012

Uitvoeringsperiode

April 2019 – September 2020