Het vervaardigen van een nieuwe tunnel, lengte circa 150 meter, aansluitend op de bestaande, al afgezonken, Piet Heintunnel en de civieltechnische afbouw en inrichting van de tramtunnelbuis van de bestaande tunnel over een lengte van circa 1.350 meter. Het nieuwe tunneldeel is opgebouwd uit zeven gesloten secties van circa 20 meter lengte. Voor de bouw is een damwandkuip geformeerd, damwandlengte 22 meter, aansluitend op het overgangsdeel van de bestaande tunnel. Ter plaatse van de aansluiting is een afdichting aangebracht van groutpalen, groutinjectie en waterglasinjectie. De bouwkuip is voor de ontgraving voorzien van stempelramen op twee niveaus, waarbij de onderste stempeling is verwijderd na verharding van de constructieve vloer van de tunnel om het storten van de wanden en het dek per tunnelmoot in een fase mogelijk te maken. De wanden van de tunnelmoten zijn gekoeld om krimpverschijnselen te beperken, waarbij de koeling inclusief de installatie door VOBI in eigen beheer en met eigen middelen is uitgevoerd.

De civieltechnische afbouw van de bestaande tramtunnelbuis omvatte het aanbrengen van gewapend betonnen wanden ten behoeve van kabelgoten en ballastbedkeringen, leuningwerk, isolatievloeren, waterkerende drempels, het vervangen van vluchtdeuren tussen de trambuis en de autobuis, etcetera. Deze afbouw strekte zich uit over een lengte van 1.350 meter, waarbij de buis slechts van een zijde door een sparing in het dek van het nieuw aangebrachte tunneldeel bereikbaar was.