Voor de gemeente Bunnik is door VOBI een ondergronds bergbezinkbassin gerealiseerd. Het bergbezinkbassin Griendpad ligt ter hoogte van de bestaande parkeerplaats bij de algemene begraafplaats aan de Singel 40a, ten noorden van de kern Odijk.
Doel voor de gemeente Bunnik was het rioolstelsel van de gemeente Bunnik te laten voldoen aan de basisinspanning, waarbij de waterkwaliteit en de waterhuishouding verbeterd is.

De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit:
– het verrichten van grondwerk;
– het aanbrengen van leidingwerk;
– het aanbrengen van een tijdelijke bouwkuip;
– het aanbrengen van een bergbezinkvoorziening, incl. fundering van onderwaterbeton en ankers;
– het aanbrengen van verhardingen;
– het aanbrengen van groenvoorzieningen.