In onder aanneming van Aan de Stegge heeft Aannemingsmaatschappij VOBI bv de (civiele) renovatie van Leiden zuidwest uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit nieuwbouw van diverse onderdelen (gebouwen en tanks) maar ook de renovatie van diverse onderdelen. Gedurende de renovatie is de zuivering in bedrijf gebleven en er zijn diverse tijdelijke maatregelen getroffen. Buiten bouwkundige werkzaamheden heeft Vobi ook divers leidingwerk aangebracht, schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd en heeft zij alle kabelsleuven op het terrein gegraven.

De werkzaamheden bestonden onder andere uit:
– Bouwen recirculatiegemalen
– Bouwen zandvanggebouw
– Bouwen Ingedikt primairslibgemaal
– Bouwen bandindikkergebouw
– Bouwen gascompressorgebouw
– Bouwen fundatie ijzerchloridetank 3
– Bouwen fundatie gashouder
– Bouwen terreinrioleringsgemaal 2
– Bouwen drijfaflaagvoerput 8
– Verbouwen van bedieningsgebouw
– Verbouwen van roostergoedgebouw
– Verbouwen voorbezinktanks
– Verbouwen primair slibgemalen
– Tijdelijke installaties
– Schoonmaken voorbezinktanks
– Alle kabel en leidingsleuven
– Diverse nieuwe leidingwerken