Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Katwijk (ZH) heeft Solvoy BV in 2015 de mechanische installatie van het ontvangwerk grotendeels vernieuwd en gerenoveerd waarmee het betrouwbaar en efficiënt functioneren van deze installatie voor de komende jaren is geborgd.

Niet alleen de realisatie maar ook het traject van ontwerp, de technische uitwerking en de bedrijfsvaardige installatie heeft Solvoy BV verzorgt. In samenwerking met de civiel- en elektrotechnische aannemer zijn optimalisaties en verbeteringen doorgevoerd welke ten goede komen aan de functioneren, onderhoud en monitoring in het belang van het waterschap.

Na de engineeringsperiode is in maart 2015 gestart met de gefaseerde uitvoering van de  werkzaamheden en heeft Solvoy BV samen met haar partners onder andere de installatie van vier retourslibvijzels en twee influentvijzels, van 16 meter lengte, verzorgt en zijn de zandvanger, de zandwasser (het hobbelpaard) evenals de roostergoedinstallatie en roostergoedpers vernieuwd.

Ook is de elektrotechnisch installatie en het sturingssysteem aangepast of vervangen. Zo kan het ontvangwerk van de AWZI Katwijk er weer voor jaren tegenaan.