Voor de Gemeente Rotterdam is door Aannemingsmaatschappij VOBI bv het bestaande Rioolgemaal Amelandseplein gerenoveerd. Het betrof civiele en bouwkundige aanpassingen en het vernieuwen van de werktuigbouwkundige installatie.

De werkzaamheden bestonden uit:
– De sloop en aanpassing van betonconstructies in de vuilwaterkelder;
– De ontkoppeling, demontage en verwijdering van de oude installatie;
– Het aanbrengen van een nieuwe werktuigbouwkundige installatie, bevattend: 3 horizontaal opgestelde pompen, appendages en 35 m1 nieuw leidingwerk en bijkomende hulpinstallaties;
– De aansluiting op een nieuwe rioolpersleiding door hoofdaannemer GMB Civiel BV;
– De afwerking van de ruimten met tegel- en schilderwerk;
– Als tijdelijke maatregel voor de verbouwing van het gemaal heeft VOBI een tijdelijke pompinstallatie verzorgd die de functie van het gemaal heeft overgenomen gedurende de ombouwtijd.