In opdracht van de Provincie Noord-Holland is in Ankeveen een natuurverbinding aangelegd tussen het Naardermeer en de Ankeveense plassen. Bij de herinrichting van de N236 is ervoor gekozen op twee locaties de weg verhoogd aan te brengen, zodat flora & fauna zich tussen beide natuurgebieden kan verplaatsen.

VOBI heeft in opdracht van KWS 4 kunstwerken gerealiseerd, elk bestaand uit 1 rijbaan. De oostelijke passages hebben een overspanning van 65 m en de westelijke passages een overspanning van 88 m. De dekken zijn in volledig in het werk gestort en voorzien van voorspanning. Sinds eind augustus 2013 maakt het autoverkeer gebruik van het nieuwe tracé.

Naast betonwerk heeft VOBI ook al het stalen leuningwerk in eigen regie gefabriceerd en gemonteerd en een houten voetgangers- en fietsbrug gerealiseerd.