Reconstructie Hoofdweg-Bennebroekerweg

Aannemingsmaatschappij Vobi B.V. heeft in opdracht van Gemeente Haarlemmermeer de Reconstructie kruising Hoofdweg – Bennebroekerweg uitgevoerd. Voor dit werk is het Circulair potentieel inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is gewerkt met de ReNtry module van Rendemint om te bepalen in hoeverre de toegepaste materialen en grondstoffen circulair zijn. Bij dit proces hebben wij samengewerkt met onze leveranciers en onderaannemers waaronder: Van Gelder B.V., Heibedrijf M. Kool B.V., Theo Pauw en Spanbeton BV.

Met het inzichtelijk maken van het circulair potentieel van het totale werk, en het maken van keuzes in het ontwerp hebben wij bijgedragen aan de doelstelling van Gemeente Haarlemmermeer, namelijk het stimuleren van circulaire economie.