AWZI Katwijk

TPI
TPI
Aan de afvalwaterzuivering van Katwijk zijn door Vobi BV diverse civieltechnische, mechanische en elektrotechnische aanpassingen en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het influentgemaal, de zandvanger, de zandwasser en de retourslibgemalen. Inclusief tijdelijke installaties om het zuiveringsproces ongehinderd doorgang te laten vinden.

De werkzaamheden bestonden onder andere uit:

- Een gefaseerde omschakeling van de bestaande- naar de nieuwe bedrijfsvoering;
- Het ontwerpen/ leveren/ aanbrengen/ installeren/ de inbedrijfstelling en het onderhouden van: twee influentvijzels, vier retourslibvijzels, de zandvang- en de zandharkinstallatie, een roostergoedwaspers met transportschroef en de aansluiting op een roostergoed- en zandvangcontainer;
- De elektrotechnische aanpassing, het aansluiten en in bedrijfstellen van de diverse installaties inclusief de aanleg en het rooien van bekabeling in bestaande ondergrondse trac├ęs;
- Het aanpassen van de bestaande stappenroosters met bijkomende civiele aanpassingen;
- De uitvoering van betonrenovatie/ herstel en het aanbrengen van kunststof betonbescherming;
- Het herstellen en vervangen van diverse metaalwerken alsmede het herstellen van de conservering aan de aluminium afdekkingen van de zandvang en zandwasser;
- Ten behoeve van de bedrijfsvoering het toepassen van tijdelijke installaties zoals, het tijdelijk omleiden van de aanvoerstromen (persleidingen) en het geborgd afsluiten van verschillende inkomende en uitgaande deelstromen;
Werknummer1288
Besteknummer95611-2014 / DIG-0930
LokatieKatwijk
OpdrachtgeverHoogheemraadchap van Rijnland
DirectieHoogheemraadschap van Rijnland
Startdatum11-2014
Einddatum07-2015

Categorieën


sitemap VOBI Beton- en waterbouw
kernwoorden
vobi
V.O.B.I.
beton
water
bruggen
sluizen
Vinkeveen
kelder
fundering
vacatures
werk
baan
bouw
waterbouw
civiel
civiele
techniek
betonbouw
aannemer
funderingsherstel
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten