Beleidsverklaring

Vobi Holding B.V. en haar dochters (met uitzondering van Vobi Materieel B.V.) zijn gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteit), voor VCA** (Arbo) en de CO2 Prestatieladder versie 3.0 (milieu).

Het is voor alle B.V. ‘s van groot economisch belang dat zij in het bezit zijn van bovengenoemde certificaten en deze behouden. Een continue verbetering van onze processen helpt ons beter te presteren wat economisch voordeel geeft. Hierdoor kunnen wij een betere concurrentiepositie bemachtigen.

De hoofddoelstelling op het gebied van kwaliteit, Arbo, milieu en CO2-bewustzijn voor de komende tien jaren is het continueren en verbeteren van de bestaande processen en procedures. De hieronder opgenomen subdoelstellingen zijn verder geconcretiseerd opgenomen in het KAM-jaarplan.

 

Subdoelstellingen KAM:

 • Behouden van:
 • VCA ** 2008/5.1;
 • Niveau 5 op de COR2R Prestatieladder 3.0;
 • Behalen van:
 • NEN-EN-ISO 9001:2015
 •  Niveau 3 op de veiligheidsprestatieladder in mei 2019
 • Stimuleren van de “eigen verantwoordelijkheid” van de werknemers;
 • Aantrekken vakbekwaam personeel voor alle werkmaatschappijen;
 • Een goede en snelle re-integratie van werknemers;
 • Continueren van lage ziekteverzuim cijfers.
 • Verbeteren van het proces van vastleggen van gemaakte afspraken;
 • Verbetering van de stelling “doen wat we beloofd hebben”;
 • Inzicht krijgen in het niveau van veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie.

CO2-beleid

Binnen alle B.V, ’s  is er veel aandacht voor het stimuleren tot CO2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij vooral om energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Doel van dit beleid is het stimuleren van directie en medewerkers om de CO2 -uitstoot van ons bedrijf te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen productie terug te dringen. Hiertoe wordt jaarlijks een energie auditverslag, energieactieplan en energie communicatie- en participatieplan opgesteld. Het doel is om in 2025 15% CO2-reductie te bewerkstelligen ten opzichte van basisjaar 2016. Deze reductie is gerelateerd aan de omzet van de Holding (totaal). Jaarlijks vindt een interne audit plaats waarbij de stuurcyclus als uitgangspunt dient.

 

Tot slot

Elk jaar wordt het KAM-systeem van Vobi Holding B.V. beoordeeld door de directeur en de KAM-coördinator om de geschiktheid en effectiviteit te verifiëren. Hierbij komen de resultaten van interne audits, verbeterformulieren, opmerkingen van klanten en toeleveranciers en overige relevante informatie naar voren. Deze beoordelingen worden geregistreerd en bewaard door de KAM-coördinator. De directieverklaring van Vobi Holding B.V. wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien.

Directie, Vobi Holding B.V. Vinkeveen, d.d. 01-12-2017

 

H.G. de Rijk (directeur)                   R.M. de Rijk (directeur)               M Quak (directeur)


sitemap VOBI Beton- en waterbouw
kernwoorden
vobi
V.O.B.I.
beton
water
bruggen
sluizen
Vinkeveen
kelder
fundering
vacatures
werk
baan
bouw
waterbouw
civiel
civiele
techniek
betonbouw
aannemer
funderingsherstel
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten